Vad är en influencer i sociala medier

Direkt översatt innebär termen influencer en influerare, någon som påverkar. En influencer marknadsför varor som tredje part, inspirerar och påverkar den större massan eller fungerar som en förebild genom att vara tillförlitlig. Det finns gott om plattformar idag för en influencer att agera ut på. I Sverige är det fortfarande vanligast att vara en bloggare, men de finns även på andra plattformar såsom Youtube, twitter, instagram eller via podcast. De kan även förekomma som journalister.För att räknas som en influencer så måste man ha ett visst antal följare bakom sig. Man bör även vara kunnig inom sitt område och många influencers är akademiker, skådespelare, modeller, fotografer, artister och författare. Det de alla influencers har gemensamt är att de ofta är av stark karaktär. De områden som sedan väljs ut att stå bakom kan variera. Som en aktivistisk influencer så kan budskapet vara politiskt, religiös eller kopplat till aktuella nyheter. Det kan även innebära att man arbetar för och inom välgörenhet eller lika rättigheter, genom att antingen upplysa allmänheten om vad som bör göras, eller samla in medel till att stötta den valda välgörenheten.

Som en trendsättande influencer så man påverka massan genom att få dem att välja vad som anses vara en trend för den som presenterar ämnet i fråga. Detta brukar ofta inkludera trender inom mode, hälsa och träning men det kan även innefatta allt från trender inom miljömedvetenhet till hur man sminkar sig inför olika sociala evenemang. De vanligaste typen av influencer idag är kopplat till att visa upp och presentera olika produkter.

Att tjäna pengar som influencer

Genom att vara representera olika företag och deras produkter så kan en influencer bli sponsrat, via de företagen, ekonomiskt eller få betalning genom att behålla produkterna som presenteras. Detta kallas för influencer marketing och det är ett betalt samarbete mellan företaget eller organisationen och den som är influencer. Företag kan även representera sig själva genom att lägga ut reklam såsom banners och annonser i personens blogg, instagram eller Youtube-kanal. Man får då betalt för antal klick som dessa genererar eller så får man en viss procent av inkomsten från varor som säljs via länkarna på influencers sociala plattformar.

Att tjäna pengar som influencer
Att tjäna pengar som influencer

I början kan det vara svårt att få ihop en tillräcklig inkomst för att försörja sig enbart som influencer, men det finns gott om tips från dem som har lyckats. Idag finns det även organisationer och byråer som arbetar för att hjälpa individer till att nå sin fulla potential. Med erfarenhet, kunskap och genom att bygga upp gedigna strategier så kan de allt om hur man ska lyckas med influencer marketing.

I Sverige så har marknaden kring influencer växt kontinuerligt. År 2017 omsatte verksamheten 650 miljoner kronor. De som har lyckats bäst inom branschen omsätter idag miljonbelopp. Bolaget Jocke & Jonna AB omsatte 8,7 miljoner kronor under 2017. Når man en marknad utanför Sverige så kan man räkna med betydligt högre belopp förutsatt att man lyckas väl. DanTDM, en välkänd stjärna inom gaming, använder plattformen Youtube och beräknas tjäna 16,5 miljoner dollar per år.