sociala medierna

De sociala medierna har blivit allt fler de senaste åren och är för många nu en stor del av vardagen. Detta såklart på både gott och ont. Sociala medier är inte bara plattformar såsom Facebook, Snapchat och Instagram, utan kan även vara internetforum, bloggar, vloggar och wikier.

Sociala medier kan idag användas på en mängd olika sätt, bra som dåliga. Myndigheter kan snabbt nå ut med viktig information till en stor del av befolkningen, insamlingar till exempelvis Barncancerfonden och liknande organisationer kan göras och företag kan rekrytera genom att söka personal i specifika målinriktade grupper. Men sociala medier kan även användas för att sprida rykten, proganda och så kallad ”fake news”, falska nyheter. Tyvärr är det många som tror på dessa felaktiga nyheter, sprider det vidare och så är bollen satt i rullning. Det är viktigt att veta båda sidorna av myntet med sociala medier. Sociala medier har en stark position i dagens samhälle och kommer bli alltmer utbredd.

De sociala mediernas historia

De sociala mediernas historia
De sociala mediernas historia

Den sociala medians historia går längre tillbaka än man kan tro, faktiskt ända till början på 1970-talet. Detta genom ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) som var världens första fungerande paketväxlande nätverk och ska ses som en föregångare till det internet vi känner till idag. Det var det amerikanska försvaret som utvecklade systemet och år 1971 skickades det första e-postmeddelandet via ARPANET. Två år senare stod e-post för 75 procent av trafiken genom ARPANET. Historian om sociala medier börjar alltså med e-post. År 1979 kom nästa form av sociala media i form av Usenet, ett system som faktiskt används än idag. Usenet är ett sätt att kommunicera med varandra över datanät med meddelanden som liknar e-post. Usenet skapades av studenter på Duke University i USA då de behövde ha regelbunden kommunikation med studenter vid ett annat universitet och någon bra och smidig lösning att kommunicera i grupp fanns inte. Under 1980-talet och början på 1990-talet var Usenet en viktig plats för den som ville diskutera i princip vad som helst. I slutet av 1990-talet har Usenet marginaliserats av internet och dagens moderna sociala medier, men Usenet används dock även idag under beteckningen Usenet News.

Bättre kapacitet

Under 1980-talet användes multipla modem med telco-hårdvara vilket ledde till att fler kunde vara online samtidigt på detta system. Meddelandeforum växte fram samma årtionde och när internet kom i mitten av 1990-talet flyttade dessa forum online. Med internet kunde man nu hantera ännu fler personer och man var inte begränsad genom de multipla modemen längre. År 1994 kom GeoCities som blev internets tidigaste form av sociala hemsida. Sedan kom Classmates i slutet av 1995, Six Degrees år 1997, Open Diary år 1998 och den sista sociala median som lanserades på 1990-talet var Live Journal. På 2000-talet kom ännu fler sociala medier i form av Ryze år 2001, Friendster år 2002, LinkedIn, hi5 och MySpace år 2003, Orkut och Facebook år 2004, Yahoo!360 och Bebo år 2005, Twitter år 2006, Tumblr år 2007, Pinterest år 2010 och Google+ år 2011. Sedan dess har även bland annat Instagram och Snapchat bildats som vuxit sig stora. De sociala mediernas snabba uppkomst har trappats ner det senaste decenniet vilket antagligen beror på att ett par av de, exempelvis Facebook och Twitter, blev stora snabbt och fortsatt att växa sedan dess och tagit en stor del av marknaden och på så sätt mättat den.