Skillnader mellan åldersgrupper del 2

I samband med att vi lämnar skolan, växer upp, flyttar hemifrån och skaffar oss ett jobb förändras våra internetvanor en hel del. På jobbet sker för många en stor del av det dagliga internetanvändandet. När man sedan skaffar familj blir det vanligare att använda internet för hälsoinformation och för e-handel.

Ungas och de mitt i livets internetvanor

På de flesta arbetsplatser finns idag tillgång till internet, antingen genom wifi så man kan koppla upp sin telefon eller så är man beroende av internet för att kunna genomföra sitt arbete. I åldersgruppen 16–25 år sker en lägre grad av användande av internet på arbetsplatsen, cirka 65 procent, vilket kan förvåna då den gruppen på fritiden använder internet i mycket stor utsträckning. Användning av internet på jobbet ökar i takt med högre utbildning och en förklaring kan vara att de yngre inte hunnit skaffa sig en högskoleexamen. Bland de i denna åldersgrupp som jobbar läser cirka en tredjedel jobbmail på semestern medans det bland äldre är en majoritet som gör det. Att chatta och ringa eller ta emot samtal över internet är vanligt och likaså sociala medier. Nästan 93 procent använder Facebook, vilket dock är en nedåtgående trend. Även att lyssna på musik, söka information, titta på film och på serier är vanligt. Även att dejta på internet är vanligt bland den större delen av unga vuxna och de mitt i livet. Att göra sin bankärenden online sker i princip i alla åldersgrupper nu men är som vanligast för de mellan 20 och 55 år. Ungefär en av fyra mellan 25 och 35 år använder BankID dagligen och i princip alla med en smartphone har BankID vilket har lett till att ungefär 98 procent av alla mellan 25 och 55 år betalar sina räkningar online. Att titta på playtjänster är vanligast blad de mellan 26 och 45 år och det är även de som lyssnar mest på en radiostation online. E-handel är vanligt i denna åldersgrupp också. Ungefär lika stor andel män som kvinnor spelar spel när de befinner sig i medelåldern. Drygt hälften av de männen mellan 30 och 50 år använder internet för att titta på sexuellt innehåll medans cirka 13 procent av kvinnorna i samma åldersgrupp tittar på sexuellt innehåll.

Äldres internetvanor

Äldres internetvanor
Äldres internetvanor

Här skiljer sig internetvanorna stort på flera plan från de yngre generationerna. Det finns dock två saker som är ungefär lika vanligt i alla åldrar. Det är att skicka e-post och att använda internet för sina bankärenden. 90 procent av de mellan 66–75 år använder sin internetbank för att utföra ärenden medans 75 procent av de över 76 år gör det. Att de äldre sitter på Youtube är kanske inte det man tror äldre gör på internet men faktum är att nästan 70 procent av de mellan 66 och 76 år använder Youtube. Även 30 procent av alla över 75 år använder Youtube. Facebook används av cirka hälften och drygt 25 procent av dem gör det dagligen. Tidningsläsande online har blivit vanligt bland de över 55 år där cirka 75–80 procent gör det och runt 30 procent gör det dagligen. Våra internetvanor förändras och kan göra så snabbt. Internets framfart har betytt att möjligheter har öppnat upp sig och det gäller för alla då internet används i precis alla åldersgrupper.