Skillnader mellan åldersgrupper del 1

Vad vi gör på internet skiljer sig stort mellan åldersgrupperna, vilket egentligen inte är något konstigt alls. I samband med att vi blir äldre ändras också våra intressen och därmed våra internetvanor. Det är också skillnader mellan hur många som har tillgång till internet i åldersgrupperna. Så gott som alla upp till pensionsåldern använder dock internet men bland de äldre än 76 år är den siffran bara 50 procent. Bland de mellan 16 – 25 år använder 100 procent en smart mobiltelefon, lyssnar på musik via internet, tittar på film via internet och använder chattjänster.

Barns användande av internet

Barn använder internet allt tidigare idag och redan vid två års ålder använder närmare 80 procent internet, främst för att titta på tv och video. Det är vanligast att dessa små barn använder internet genom en surfplatta. Nästan alla barn som fyllt 11 år har en egen mobiltelefon och använder då den för att söka information till skolarbete. Nästan alla som går i skolan, från sex års ålder, använder internet i någon form. Bland de yngre är det vanligt att titta på serier på Netflix eller musik på Youtube. Att man använder internet behöver således inte betyda att man sitter framför en dator eller med en surfplatta eller mobiltelefon och använder internet, utan kan även vara att man använder en app på en TV till exempel. Många tv-apparater har idag Netflix och Youtube förinstallerat och det har lett till en naturlig ökning av internet. Det som ändrats mest de senaste åren är att de allra minsta barnen idag använder internet. Det har varit uppe för debatt flera gånger om det är bra för så små barn att använda internet vid så låg ålder men verkligheten ser dock ut som så att internetanvändandet kryper ner i åldrarna.

Ungdomar

Ungdomar
Ungdomar

Att chatta är vanligt bland ungdomarna och Snapchat är den tjänst som ungdomarna använder allra mest. I princip alla tjejer använder Snapchat och många gör det dagligen medans siffran för killarna är lite lägre, dock inte mycket. Facebook är inte längre mycket vanligt för skolungdomarna utan antalet ungdomar som använder Facebook minskar år efter år. För de mellan 12–15 år är det enbart cirka hälften som använder Facebook. I princip alla ungdomar använder Youtube och de allra flesta gör det dagligen. Att titta på serier och filmer genom tjänster såsom Netflix är också mycket vanligt. Att internet har öppnat dörrar för många då det finns så mycket information om allt där är det ingen tvekan om. Ibland kan dock informationen vara felaktig men det positiva är att yngre värderar informationen mer skeptiskt än äldre. De vill vara säkra på att informationen är korrekt i större utsträckning innan de tar till sig den, vilket är en positiv utveckling. Ungdomar spelar mycket spel genom internet och i princip alla killar gör det och cirka 80 procent av tjejerna. När ungdomar börja komma upp i de övre tonåren används även internet för att titta på sexuellt innehåll. Bland männen är det strax under 70 procent som gör det någon gång då och då medans siffran för tjejerna i de övre tonåren knappt är 20 procent. Ungdomar gör dock mycket mer än så med internet, med tanke på internets alla användningsområden.