Olika former av bloggar

Som med mycket annat så skapas efterhand underkategorier. Detta gäller även när det handlar om bloggar. Det som från början var en enkel dagbok online där en enskild person berättade om sin dag, sin vecka, sin månad eller sitt liv i allmänhet har olika former av specifika bloggar blivit vanliga idag. Bloggar kan idag delas in i olika kategorier beroende på deras innehåll.

Bloggar skulle egentligen kunna komma i hur många olika kategorier som helst, då en blogg kategoriseras av innehållet. Bloggar som handlar om hundar skulle kunna kallas för hundbloggar, bloggar som handlar om båtar skulle kunna kallas för båtbloggar och så vidare. Det finns dock ett par kategorier inom bloggvärlden som är vanligare och de är företagsblogg, inredningsblogg, reseblogg, träningsblogg, livsstilsblogg, forskarblogg, mikroblogg och metablogg. En företagsblogg drivs av ett företag och har i många år varit ett viktigt forum för speciellt amerikanska företag. Idag är det även företag runt om i världen som har sin egen företagsblogg som en kommunikationskanal till sina kunder och är idag ett vanligt sätt att marknadsföra sin produkt på.

Olika former av bloggar
Olika former av bloggar

På en inredningsblogg bloggas det ofta om tips inom allt som har med inredning att göra och de intresserade av inredning besöker bloggar för att hitta inspiration. Det är vanligt att en inredningsblogg har bilder där det visas hur deras tips blev i slutändan, ungefär som en före- och efter-bild. En reseblogg handlar ofta om personliga erfarenheter från resor man gjort och tips och tricks på saker att göra eller tänka på vid ett besök till den platsen där bloggaren varit på. En som reser jorden runt kan också ha en reseblogg som handlar om vart denna person är nu och vad den gör. I en träningsblogg delas allt från framsteg inom sin egen träning, till övningar och hur dessa utövas på bästa sätt. En träningsblogg är ofta specifikt inriktad på en idrottsgren som exempelvis fotboll eller styrketräning. Livsstilsbloggen är en mycket vanlig bloggform då de som inte vill nischa in sig på en speciell kategori hamnar här. En livsstilsblogg kan handla om allt från himmel till jord och kan innehålla mycket detaljrik information om en persons liv. I en forskarblogg beskriver forskare sin forskning och hur forskningen framskrider. Beroende på vad forskningen handlar om kan forskarbloggar bli väldigt populära snabbt.

Mikroblogg och metablogg

I en mikroblogg är antalet tecken man kan skriva per inlägg begränsat till ett visst antal. Inläggen blir därmed korta och här är Twitter det bästa exemplet på en mikroblogg. Twitter är även den överlägset vanligaste formen av mikroblogg idag. En mikroblogg har ingen specifik inriktning utan kan handla om vad som helst. En metablogg är en blogg som skiljer sig från de andra formerna av bloggar. En metablogg behandlar nämligen andra bloggar och på en metablogg kommenterar man andra bloggar och diskuterar och analyserar dessa. Man skulle kunna förklara en metablogg med att man bloggar om bloggar. Dessa former av bloggar som nämnts ovan är ett par av de bloggar som är de allra vanligaste. En annan form av blogg som går i vågor på popularitetsskalan är de politiska bloggarna. Inför stora val blir dessa alltmer populära och samlar många följare. Fler former av bloggar än vad man känner till idag kommer med största säkerhet att skapas lite då och då.