Kan man lita på internet?

Internet fortsätter att bli en allt viktigare källa till information. Den som vill veta något (nummerupplysning, fakta, vägbeskrivning med mera) kan enkelt dra upp mobilen och få svar på sina frågor. All världens information är numera endast några knapptryck bort.

Men samtidigt som det har blivit enklare att hitta information, så har det blivit enklare för bedragare att sprida felaktig information som syftar till att lura folk online. Texter med falska uppgifter och faktafel sprids snabbt och enkelt vidare på sociala medier – och många tror på vad som står i dessa texter, utan att fundera över vem avsändaren är, eller vem som tjänar på att sprida budskapet i texten. Källkritik blir allt viktigare. I den här artikeln ska jag därför skriva lite mer om texter online. Kan man lita på texter som man läser på sociala medier? Och hur ska man granska dessa texter.

Wikipedia?

Tidigare var Wikipedia en mycket ifrågasatt källa till information. Texterna på Wikipedia var ofta slarvigt skrivna och faktafel var vanligt förekommande. Men det var i början av Wikipedias historia. Ju större Wikipedia växer sig, ju fler texter som finns och ju fler som engagerar sig i att göra Wikipedia till en bra kunskapskälla, desto tillförlitligare blir de uppgifter som man kan hitta på hemsidan. Nu för tiden granskas varje artikel på Wikipedia mycket noggrant av flera oberoende personer. Alla vill att artiklarna ska vara så korrekta som möjligt. Men eftersom vem som helst fortfarande faktiskt kan gå in och redigera texter på Wikipedia, så förekommer det att en och annan gör det med ont uppsåt. Kanske försöker de skoja lite? Men om de redigerar en artikel och lägger in felaktig information, så kommer tilltaget snart att bli upptäckt. När någon ändrar i en text så får nämligen andra som arbetat med texten i fråga upp en notis. De kan sedan gå in och granska ändringen – och enkelt återställa artikeln. De flesta artiklar på Wikipedia är numera mycket välskrivna – även om det varierar lite från artikel till artikel och mellan olika språk (men de svenska texterna brukar vara välskrivna och hålla hög kvalitet). Men det kan ändå vara bra att vara lite försiktig med information från Wikipedia. Var alltid källkritisk. Kolla källorna längst ner i artikeln, och försök helst hitta ytterligare en trovärdig källa som styrker dina fakta.

Fake news

Fake news
Fake news

Ett annat fenomen online är fake news. Det har väl de flesta hört talas om nu för tiden. Fake new kan betyda lite olika saker i olika sammanhang, men primärt handlar det om fabricerade artiklar utan förankring i verkligheten. Det är artiklar skrivna med ett enda syfte: att sprida falska påståenden och felaktig information. Dessa artiklar får ofta stor spridning i sociala medier, och därför är det oerhört viktigt att se upp med artiklar som delas på Facebook med mera. Om du läser en artikel som någon delar online, fundera över vem som skrivit artikel i fråga och vem som kan tjäna på att artikeln sprids. Läs sedan artikeln och granska informationen i ljuset av dessa uppgifter. Försök även att hitta andra källor som verifierar informationen i texten. Hittar du ingen annan källa så bör du inte ta sakpåståenden i artikeln som sanning.

Information på internet

Så, kan man lita på internet? Jo, till stor del kan man nog det. Om man samtidigt är medveten om att det även cirkulerar en hel del fabricerade artiklar, felaktiga påståenden och vinklad information. Det är viktigt att noggrant läsa och granska text online. Det gäller att ta allt med en nypa salt och försöka hitta flera trovärdiga källor som säger samma sak. Ta även reda på vem som skrivit artikeln och vem som publicerat den – kanske är det en organisation eller grupp som vinner på att sprida felaktig information för att skapa opinion. Då bör du heller inte lita blint på innehållet i artikeln!