Internet öppnar dörrar del 2

I och med att allt fler saker kopplas upp mot internet skapas nya möjligheter. Uppkopplade enheter skapar ett samhälle i konstant förändring, och snabbt går det. Internet har så många användningsområden så att vad som skall komma i framtiden kan man bara sia om. En viktig sak som internet används till idag är att gruppera folk inför olika former av evenemang eller insatser.

Sökinsatser

Vid flertalet tillfällen när människor har saknats har detta ofta spridits som en löpeld på sociala medier. Användare har sedan kommenterat var man sett personen sist och om eventuella tips man kan ha. Internet används även för att koordinera sökinsatser efter människor. Detta kan gå riktigt fort då en nyhet på sociala media kan få en enorm spridning på mycket kort tid. Ett sådant exempel är när en sexårig flicka försvann när hon var på utflykt på Blacksåsberget i Hudiksvalls kommun. Flickan anmäldes som försvunnen vid klockan 13.30 och en sökinsats startades kort därefter av polisen som också begärde hjälp av fjärräddningen och hemvärnet. Samtidigt spred sig denna händelse på sociala medier och det var många som ville hjälpa till och trycket på organisationen Missing People var stort från privatpersoner som ville hjälpa till i sökandet. Missing People är en ideell organisation som medverkar i sökning efter försvunna personer genom att organisera skallgångskedjor, ofta genom Facebook. På just Facebook var det många som uttryckte sin önskan att hjälpa till i sökandet och folk organiserade sig snabbt och många, som inte ens kände varandra över huvud taget, åkte tillsammans i samma bil för att hjälpa till. Missing People kom senare till platsen och en stor skara med frivilliga hjälpte till i sökandet efter den sexåriga flickan som senare hittades av en polishund. Denna historia visar hur snabbt en sökinsats av frivilliga kan organiseras med hjälp av internet.

Internet of Things

Internet of Things
Internet of Things

Internet of Things är när vardagsföremål som hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och även byggnader kopplas upp mot internet vilket möjliggör styrning eller ett utbyte av data över nätet. Internet of Things har inneburit helt nya möjligheter inom en stor rad branscher och även för den vanliga människan. Det finns så kallade smarta kläder som håller koll på ens hälsa på olika sätt och skickar data till ens behandlande läkare. Mobil mätning av hjärtrytm kan skickas för analys genom internet, mobila system för effektiv sådd, skörd och frakt existerar och hem och industrifabriker blir allt mer uppkopplade för bättre kontroll och effektivisering på energiförbrukningen. Smarta hem kan ge funktionshindrade och äldre en bättre tillvaro i hemmet genom att tillgodose en ägares specifika funktionshinder. Röstkontroll kan hjälpa användare med syn- och rörelsebegränsningar och olika larmsystem kan kopplas till implantat som bärs av hörselskadade så att de, utan att höra larmet, ändå får reda på att larmet gått. Allt fler saker kommer att bli uppkopplade och med tanke på vilka dörrar detta öppnat för människor att få bättre hälsa, för företag eller vanliga hushåll att effektivisera elförbrukning, för jordbruken att effektivisera produktionen och så vidare kommer Internet of Things vara en möjlighet utan dess like.