Det positiva och negativa med sociala medier

Då de sociala medierna har brett ut sig allt mer har det blivit allt tydligare att sociala medier kan bidra med såväl positiva saker, men också lika negativa saker. Företagen bakom de sociala medierna är väl medvetna om de negativa aspekterna och arbetar ständigt med att införa nya sätt att försöka minska dessa. Att hindra att folk är elaka mot varandra är dock svårt, och även om en användare blir avstängd i en viss tid kan personen ha fler konton. Samtidigt ska det inte glömmas bort att sociala medier har betytt mycket för oss de senaste åren och de positiva sidorna är många.

En av de största fördelarna med de traditionella formerna av sociala media som Facebook och Twitter är att de är globala och obundna till tid och plats. Det är ett mycket effektivt verktyg som kan användas för att sprida information som lätt får stor spridning, så länge informationen utformats på rätt sätt. Sociala medier är mycket bra marknadsföringskanaler för företag eller privatpersoner och kostar dessutom, i de allra flesta fallen, ingenting. Studier visar att människor mår bra av sociala medier då de ofta har fler nära relationer med människor än de som inte använder sig av sociala medier. Genom sociala medier kan man lätt hålla kontakten med vänner, eller återupprätta kontakten med exempelvis gamla klasskompisar. Som ung på exempelvis Facebook finns det både stöd och information som man kan behöva. Detta kan för en ung person kännas betryggande då man inte alltid vill att föräldrarna ska veta om allt och genom detta ökar barnet eller ungdomen omedvetet sina utvecklingsmöjligheter. Sociala media kan användas till mycket mer positivt än vad som nämnts här, allt från att organisera människor inför en sökinsats efter försvunna personer till att hjälpa skolungdomar med skolarbetet.

Det negativa med sociala medier

Det negativa med sociala medier
Det negativa med sociala medier

Som med allt finns det både positiva och negativa aspekter. Vissa saker av det som nämnts ovan som positivt kan vändas till att bli negativt. Människors stora engagemang och vilja att hjälpa till kan ibland utnyttjas och det har förekommit att folk påstår sig leta efter kidnappade barn. Genom de tips man får har man därefter lyckats letat upp personer som kar skyddad identitet, vilket var baktanken med hela idén. Det är en av anledningarna att man måste vara mycket källkritisk på sociala medier. När det gäller det negativa så handlar det mycket om de unga. Det förekommer utbredd nätmobbning och de yngre som spenderar mycket av sin tid på Facebook är i större utsträckning också deprimerade. Det finns fall där uthängda och trakasserade personer valt att avsluta sitt liv på grund av detta. Unga löper även risk att utnyttjas på flertalet sätt. Opassande bilder, exempelvis nakenbilder, som skickats i förtroende hamnar lätt i fel händer och kan användas till utpressning och hot. Sammanfattningsvis kan man säga att de positiva sidorna med sociala medier är många, likaså de negativa. De negativa sidorna tenderar dock att vara väldigt grymma och obarmhärtiga och det tragiska är att det i stor utsträckning är unga som drabbas av det.