Blog

En blogg är en diskussions- eller informationswebbplats på internet som består av dagboksliknande inlägg som kan handla om i princip vad som helst. Sen finns det olika inriktningar på bloggar såklart. Inläggen i en blogg visas vanligtvis i omvänd kronologisk ordning så att det senaste inlägget hamnar högst upp på sidan. På 2010-talet har så kallade multi-author blogs växt fram vilket är en blogg som en grupp skriver tillsammans som handlar om ett specifikt ämne. Men den vanligaste bloggen är dock fortfarande den som skrivs av en enskild person. Bloggar har ofta en kommentarsfunktion och det finns vissa bloggar som är oerhört populära och där personen bakom bloggen kan leva på sin blogg. Detta genom att bli sponsrad på olika sätt genom företag och organisationer. En sådan blogg blir då till en form av varumärkesannonsering som kan handla om att denna personen testar nya varor och sedan recenserar dem på sin blogg. Att uppskatta hur många bloggar det finns i världen är en nästan omöjlig uppgift och därför görs inte regelbundna mätningar där alla bloggsidor kombineras. I början av 2014 fanns cirka 172 miljoner bloggar på Tumblr och 76 miljoner på WordPress. Den populäraste bloggtjänsten är dock Blogger och de redovisar inte statistik offentligt så där finns det inga siffror.

Bloggarnas början

Bloggarnas början
Bloggarnas början

Namnet blogg kommer ifrån termen weblog som skapades i december 1997 av John Barger. Peter Merholz bröt sedan ordet skämtsamt till två ord, we blog, genom sin egen blogg peterme.com. Ordet blogg spreds och blev snabbt standard. Digitala former av text där en eller en grupp av människor kunnat skriva har funnits länge. Den moderna bloggen har dock sitt ursprung från online-dagböcker som började spridas i mitten av 1990-talet. Att skapa och att skriva i en så kallad online-dagbok var dock mer komplicerat än vad det är idag så systemet såg helt annorlunda ut då. Det tog därför ett tag innan bloggande blev vanligare och detta skedde i slutet av 1990-talet i samband med att tjänsterna Open Diary, Live Journal och Blogger, som idag är den vanligaste bloggtjänsten, skapades. I början av 2000-talet användes bloggar i huvudsakligen politiskt syfte där bland annat politiker och privatpersoner i framförallt USA och Ryssland använde sin blogg för att skapa opinion.

Bloggar blir vanligare

Efter ett par år med bloggar hade de flesta vant sig vid dem, nu fanns även flertalet sociala medier som bland annat MySpace och Facebook som kom år 2004. Bloggarna fortsatte dock att skrivas i huvudsak politiskt syfte och var vanligast bland nyhetstjänster och politiska kandidater. De sociala medierna Twitter och Tumblr lanserades år 2006 respektive år 2007 och gjorde så att antalet bloggar utan politiskt innehåll blev allt fler. Bloggande fick uppmärksamhet i media och vissa bloggare fick snabbt många följare och i Sverige finns idag vissa bloggar som uppdateras varje dag och har omkring 100 000 besökare varje dag. Bloggar har fortsatt vuxit i popularitet på 2010-talet och olika former av bloggar har blivit allt vanligare, det handlar inte alltid längre om bara dagboksliknande inlägg.