Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Daily Archives: december 21, 2017

Post Image

Skillnader mellan åldersgrupper del 1

Vad vi gör på internet skiljer sig stort mellan åldersgrupperna, vilket egentligen inte är något konstigt alls. I samband med att vi blir äldre ändras också våra intressen och därmed våra internetvanor. Det är också skillnader mellan hur många som har tillgång till internet i åldersgrupperna. Så gott som alla upp till pensionsåldern använder dock […]

Fortsätt läsa